WilsKracht Advies is in 2021 opgericht door William Lagendijk. Na 10 jaar bij één van de Big-4 accountantskantoren te hebben gewerkt is hij inmiddels 6 jaar als zelfstandig Registeraccountant werkzaam in de publieke sector. 

De focus van WilsKracht Advies ligt op de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering, zodat u als organisatie steeds meer in control komt en blijft. Onze aanpak is gericht op het versterken van uitvoeringsprocessen door concrete (her)definiëring van beheersingsmaatregelen en het opzetten van slimme interne controlemechanismen. Daarmee verschuiven de – soms vele – controles achteraf naar het bereiken van grip op processen aan de voorkant en het verhogen van de kwaliteit van informatievoorziening.

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording bij gemeenten per 2023 is een uitgelezen kans om deze doorontwikkeling in gang te zetten. Met succes hebben we de implementatie daarvan bij een aantal gemeenten afgerond.

In samenwerking met collega-zelfstandigen en een strategische samenwerking met een accountantsorganisatie zijn we altijd in staat de juiste personen in te zetten en de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen.

Op een bevlogen en enthousiaste wijze adviseert en ondersteunt William diverse organisaties op het snijvlak van planning & control en interne beheersing. Als specialist rechtmatigheid heeft hij ruime ervaring opgedaan bij gemeenten en zorginstellingen. Zijn politiek-bestuurlijke affiniteit komt daarbij goed van pas. Zijn specialisaties zijn:

 • Sociaal domein: Jeugdwet, WMO en Participatiewet
 • Rechtmatigheid en interne beheersing
 • Invoering rechtmatigheidsverantwoording
 • Europese aanbestedingen
 • Gemeentelijk inkoopbeleid
 • Grond- en vastgoedexploitaties
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Risicomanagement
 • Data-analyses en steekproeftrekking
 • Bedrijfsvoering / financiën
 • Planning & Control (P&C)
 • Procesoptimalisatie
 • Kwaliteitscontroles
 • Verbijzonderde interne controle (VIC)
 • Interim- en jaarrekeningcontroles
Secured By miniOrange