opdrachten3

Bij de onderstaande organisaties zijn recent opdrachten uitgevoerd:

 

Bij de gemeente Ede implementeren we de Rechtmatigheidsverantwoording, zodat de gemeente klaar is voor de nieuwe methodiek die vanaf 2023 geldt. Samen met de organisatie bepalen we de aanpak en uitvoering.

Bij het waterschap Zuiderzeeland is het fraudeprotocol en het M&O-beleid geactualiseerd. Daarnaast is een frauderesponsplan opgesteld.


De gemeente Lansingerland wordt door ons ondersteund bij de regievoering op de interne controles en doorontwikkeling van de interne beheersing van de processen van het Sociaal Domein.

Bij de gemeente Dongen adviseren we over de inrichting van processen en de interne beheersing. Vanuit de regievoering over de (V)IC leverden we input op continu leren en verbeteren. De nieuwe rechtmatigheidsverantwoording is geïmplementeerd waarbij in 2020 een pilot is uitgevoerd zodat de gemeente klaar was voor de nieuwe wet.


Bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is een advies- en implementatietraject uitgevoerd rondom de professionalisering van de inkoopfunctie ‘Purchase to Pay’.

In onze dienstverlening bij de gemeente Altena voerden we op projectbasis de doorontwikkeling van de interne beheersing en audits van de Jeugdwet, WMO en Participatiewet uit.

breda

De ondersteuning bij de gemeente Breda bestond uit het – in samenwerking met de inkoopregio West Brabant Oost – uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken rondom jeugdhulp.

Samen met de uitvoerende teams zijn de processen van het Sociaal Domein bij de gemeente Geertruidenberg onderzocht. Vanuit de constateringen zijn verbetermaatregelen geadviseerd en geïmplementeerd.

Bij de afdeling Zorg & Samenleving van de gemeente Nissewaard is ondersteuning geleverd bij de controle en verantwoording van het Sociaal Domein. De processen rondom WMO, Jeugdwet en Participatiewet zijn daarbij versterkt en beheersingsmaatregelen hebben een plek gekregen in de organisatie.

Secured By miniOrange