opdrachten3

Bij de onderstaande organisaties zijn wij acties, of zijn recent opdrachten uitgevoerd

 

OIP

De samenwerking met Trustbound betreft de implementatie van GRC (Governance, Risk & Compliance) tooling voor organisaties in de publieke sector.

breda

Bij de gemeente Breda helpen we de organisatie met de inrichting van de (vernieuwde) auditfunctie en toepassing van het 3-lijnen-model. Met de professionaliseringsslag werken we toe naar een IIA-gecertificeerde auditfunctie. 

De gemeente Krimpen aan den IJssel is door ons begeleid bij het opzetten van de IC-functie en invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.

Bij de gemeente Ede hebben we de rechtmatigheidsverantwoording geïmplementeerd, zodat de gemeente klaar is voor de nieuwe methodiek die vanaf boekjaar 2023 geldt. 

Bij het waterschap Zuiderzeeland is het fraudeprotocol en het M&O-beleid geactualiseerd. Daarnaast is een frauderesponsplan opgesteld.


De gemeente Lansingerland wordt door ons ondersteund bij de regievoering op de interne controles en doorontwikkeling van de interne beheersing van de processen van het Sociaal Domein.

Bij de gemeente Dongen adviseerden we over de inrichting van processen en de interne beheersing. Vanuit de regievoering over de (V)IC leverden we input op continu leren en verbeteren. De nieuwe rechtmatigheidsverantwoording is geïmplementeerd waarbij een pilot is uitgevoerd zodat de gemeente klaar was voor de nieuwe wet.


Bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is een advies- en implementatietraject uitgevoerd rondom de professionalisering van de inkoopfunctie ‘Purchase to Pay’.

In onze dienstverlening bij de gemeente Altena voerden we op projectbasis de doorontwikkeling van de interne beheersing en audits van de Jeugdwet, WMO en Participatiewet uit.

Samen met de uitvoerende teams zijn de processen van het Sociaal Domein bij de gemeente Geertruidenberg onderzocht. Vanuit de constateringen zijn verbetermaatregelen geadviseerd en geïmplementeerd.

Bij de afdeling Zorg & Samenleving van de gemeente Nissewaard is ondersteuning geleverd bij de controle en verantwoording van het Sociaal Domein. De processen rondom WMO, Jeugdwet en Participatiewet zijn daarbij versterkt en beheersingsmaatregelen hebben een plek gekregen in de organisatie.

Secured By miniOrange